Karoga izkāršana

Karoga izkāršanas dienas

 

Likumā "Par Latvijas valsts karogu" ir noteikts, ka šogad Latvijas valsts karogs ir jāizkar obligāti visiem dzīvojamo, biroju, rūpniecības un citu ēku īpašniekiem šādās dienās:
 

Datums Noformējums Nosaukums Apraksts
16.02 SVĒTKU Lietuvas Republikas proklamēšanas diena 1918. gada 16. februārī tika pasludināts, ka Lietuva ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski republikāniska valsts
24.02 SVĒTKU Igaunijas Republikas proklamēšanas diena 1918. gada 24. februārī tika pasludināts, ka Igaunija ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski republikāniska valsts
25.03 SĒRU Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem
01.05 SVĒTKU Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena 1886. gada 1. maijā notika vispārējais streiks ASV. Streika laikā Čikāgā tika apšaudīta strādnieku demonstrācija
04.05 SVĒTKU Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena 1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma Deklarāciju par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu
14.06 SĒRU Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju masveida izvešana uz PSRS iekšzemes apgabaliem
17.06 SĒRU Latvijas Republikas okupācijas diena 1940. gada 17. jūnijā Latviju okupēja PSRS karaspēks
04.07 SĒRU Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena 1941. gada 4. jūlijā tika nodedzināta Rīgas ebreju sinagoga Gogoļa ielā kopā ar tajā ieslodzītajiem cilvēkiem
21.08 SVĒTKU Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas tiesisko statusu” pieņemšanas diena Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas tiesisko statusu” pieņemšanas diena
11.11 SVĒTKU Lāčplēša diena 1919. gada 11. novembrī Latvijas armija sakāva Bermonta vadītos vācu un krievu baltgvardu spēkus Rīgā un atbrīvoja Daugavas kreiso krastu
18.11 SVĒTKU Latvijas Republikas proklamēšanas diena 1918. gada 18. novembrī Latvijas Tautas padomes sēdē tika pasludināts, ka Latvija ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski republikāniska valsts
Decembra pirmā svētdiena SĒRU Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena

 

 
Latvijas valsts karoga izkāršanas datumi
 
Ar 2009.gada 18.novembri ir spēkā „Latvijas valsts karoga likums” (turpmāk tekstā - Likums). Šā Likuma mērķis ir noteikt vienotus Latvijas valsts karoga lietošanas principus.
 
Likumā ir noteikts, ka Latvijas valsts karogu lieto šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot tam pienācīgu cieņu. Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Latvijas valsts karogu.
 
Latvijas valsts karogu aizliegts lietot:
 1. pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī; 
 2. pie ēkām, kuru fasāde tiek remontēta; 
 3. citās nepiemērotās vietās un apstākļos. 
Likuma 7.pantā noteikts, ka:
 
1. Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto: 
 • 1.maijs - Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
 • 4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
 • 21. augusts - Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas  gadadiena
 • 11.novembris - Lāčplēša diena
 • 18.novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena
 
2. Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto:
 • 25.marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena;
 • 14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena;
 • 17.jūnijs  - Latvijas Republikas okupācijas diena;
 • 4.jūlijs - Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena;
 • Decembra 1. svētdiena  - Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena.
 
Līdz ar to Likumā ir noteiktas 10 dienas gadā, kad Latvijas valstī obligāti ir jāpaceļ Latvijas valsts karogs.
 
Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldības noteiktajos gadījumos. Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu. 
 
16.februāris - Lietuvas Republikas neatkarības diena
24.februāris - Igaunijas Republikas neatkarības diena
1.janvārī - Jaungada dienā
20.janvāris - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena
26.janvāris - Latvijas Republikas starptautiskā (de jure) atzīšanas diena
8.marts - Starptautiskā sieviešu diena
29.marts - Lielā piektdiena
30.marts - Pirmās Lieldienas
31.marts - Otrās Lieldienas
8.maijs - Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena
9.maijs - Eiropas diena
10.maijs - Mātes diena 
15.maijs - Starptautiskā ģimenes diena
31.maijs - Vasarsvētki
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
22.jūnijs - Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas atceres diena)
23.jūnijs - Līgo diena
24.jūnijs - Jāņu diena
11.jūlijs - Jūras svētku diena
11.augusts - Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena
21.augusts - Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskas neatkarības atjaunošanas diena
1.septembris - Zinību diena
22.septembris - Baltu vienības diena
4.oktobris - Skolotāju diena
24.decembris - Ziemassvētku vakars
25.decembris - Pirmie Ziemassvētki
26.decembris - Otrie Ziemassvētki
31.decembris - Vecgada diena